eduScrum onderzoeksproject

Enkele weken geleden kregen we groen licht voor een onderzoeksvoorstel over eduScrum. We werken ongeveer 10 jaar met Scrum in softwareontwikkelingsprojecten en hebben altijd het gevoel gehad dat het Scrum framework ook bruikbaar was in een niet-ICT-context. Zo ben ik het framework gaan gebruiken om mijn 10-jarige zoon te helpen met begrijpend lezen (daarover in een latere post meer) en recent ondekte ik eduScrum.

In september starten we met eduScrum in twee van de vier klassen van OOSE, een semester met vakken en een project over OO softwareontwerp en -development.

We verwachten van de pilot:

  • een betere match tussen 21-th century skills en ICT-skills
  • een meer dynamische sfeer in de klas
  • dat studenten zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces
  • meer plezier bij studenten en docenten

Onze huidige onderzoeksactiviteiten bestaan uit:

  • het organiseren en bijwonen van een eduScrum training
  • in contact komen met andere scholen die eduScrum toepassen
  • een enquete onder onze huidige studentenpopulatie om hen te ondervragen hoe ze de overgang van de vakken naar het project ervaren
  • het voorbereiden van de pilot in het OOSE semester samen met de andere uitvoerders.

Onze vorderingen met dit project zijn te volgen op deze blog en op twitter.

Geef een reactie